Oœrodek 2018

ODDZIAŁ REGIONALNY
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
logo kampanii
Samorząd Uczniowski
logo su
Szkolne Koło PTTK
Hipoterapia
Logopedyczne "co nieco"
Koło ekologiczne
SKO

Sponsorzy
GAŁKOWO MASTERS 2012 EQUESTRIAN SHOW

STOWARZYSZENIE
"KROK PO KROKU"


ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

(19.09.2019)

Wsparcie rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Każdy rodzic potrzebuje wsparcia. Niekiedy potwierdzenia - "tak, to co i w jaki sposób robisz jest dobre", a niekiedy podpowiedzi czy korekty, gdy, mimo starań rodzica, oddziaływania wychowawcze nie przynoszą rezultatów.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują szczególnego wsparcia, bo szczególne są potrzeby ich pociech, także w sprawie wyboru szkoły i formy kształcenia.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piszu, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, podejmuje działania, służące ich wsparciu w waszych i trosce, związanych z nauką i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością. We współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym zaplanowano cykl spotkań temu poświęcony.

Pierwsze ze spotkań "Rola rodzica w edukacji dziecka z niepełnosprawnością" miało miejsce na terenie PPP - P w Piszu 29 sierpnia br. Zaproszono na nie 40 rodziców. Obok mini - wykładów zaoferowano możliwość konsultacji ze specjalistami poradni i dyrektorem SOSW w Łupkach.

Aktualnie zapraszamy zarówno rodziców jak i ich dzieci. Spotkanie będzie obejmowało szereg atrakcji: od ogniska i wspólnego pieczenia kiełbasek, przez gry i zabawy integracyjne dla dzieci, rozgrywki sportowe Bocce, zwiedzanie szkoły i hali sportowej, gabinetów terapii; możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych (obserwacja zajęć z dziećmi, prowadzonych przez specjalistów), możliwość uzyskania informacji o ofercie SOSW (o zajęciach lekcyjnych i dodatkowych, służących rozwojowi dziecka), po możliwość rozmowy i skonsultowania się z nauczycielami i specjalistami, na temat nauki i rozwoju dziecka.

Spotkanie odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach, 25 września (środa) o godz. 16.00.

Bardzo liczymy na obecność rodziców i dzieci. Nie należy przy tym obawiać się możliwości brzydkiej pogody - w razie deszczu całość spotkania zostanie przeniesiona do budynku.

Agnieszka Gršdzka

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu

więcej
(zdj.I.Kałęka)

DRODZY RODZICE


Nowy folder promujący naszą szkołę i Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zobacz naszą ofertę!

(aut.B.Szymańska)


Dyrektor Ośrodka zaprasza zainteresowanych Rodziców do indywidualnych kontaktów w dowolnym terminie.

Ewa Ryzińska
Dyrektor SOSW w Łupkach


Naszą misją jest:
 • tworzenie dzieciom i młodzieży optymalnych warunków do rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb.
 • kształtowanie pozytywnych postaw i relacji międzyludzkich w duchu poszanowania godności człowieka i wartości chrześcijańskich.
 • przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
  W Ośrodku:
 • codziennie budujemy ścieżkę małych sukcesów każdemu dziecku,
 • dbamy o to, aby dzieci polubiły szkołę i czuły się w niej bezpiecznie,
 • oferujemy ciekawe i oryginalne metody pracy.
  Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Piski
 • © by J. Siemion, I. Kałęka - 2009